Kategoria: <span>konkursy</span>

Home konkursy
Wpis

Wyniki konkursu ” Historia w Pudełku”

W listopadzie 2020 r., po raz drugi, odbył się w szkole Konkurs „Historia w pudełku”. Wzięli w nim licznie udział uczniowie z klas 4-7.

Dziękuję wszystkim uczniom, którzy tak aktywnie przystąpili do naszego Konkursu. W Galerii na stronie Historia w Dwudziestce można  podziwiać ich prace. Wszystkie łączy wspólny temat- Zwycięskie bitwy Polaków.

Wpis

Historia w pudełku- finał konkursu

W czasie pandemii udało sie przeprowadzić szkolny konkurs historyczny.Przybrał on trochę inną forme niż pierwotnie zakładano. Uczniowie zamiast gotowej pracy przesłali jej fotografie.
A oto niektóre prace konkursowe "Historia w pudełku". Uczniowie klas 4-8 wybierali sobie wydarzenie z historii, które umieszczali w niedużym pudełku.
W takim pudełku znajdowała się makieta wydarzenia, postacie oraz opis. Efekty prac są wspaniałe. Uczniów zainteresowały takie wydarzenia jak: bitwa pod Grunwaldem, lądowanie na księżycu, II wojna Światowa, chrzest Mieszka I, podpisanie edyktu nantejskiego, powstanie warszawskie, a nawet ścięcie Karola I Stuarta.Szkoda tylko, że nie możemy ich podziwiać w szkolę....

Wpis

Historia w Pudełku

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie " Historia w pudełku".
Regulamin

1. Konkurs jest przeznaczony dla klas 4-8.
2. Należy przedstawić dowolne wydarzenie historyczne w pudełku (np: w pudełku po butach).
3. Na wewnętrznej stronie wieczka pudełka należy przedstawić makietę przestrzenną wydarzenia oraz informację o wydarzeniu, na wierzchu pudełka należy umieścić tytuł pracy.
4. Oceniany będzie pomysł, atrakcyjność pracy, estetyka wykonania, różnorodność użytego materiału oraz przedstawienie wydarzenia historycznego.
5. Prace należy przekazać nauczycielom historii do 23.03.2020r.
6. Najlepiej wykonane pracę zostaną nagrodzone i wystawione w Domu Kultury Jagiellonka.
Koordynatorem konkursu jest pani Agata Szuba.

Wpis

Regulamin I Międzyszkolnego Konkursu Królewscy Patroni Piątkowskich Osiedli 2019/2020

Regulamin I Międzyszkolnego Konkursu Królewscy Patroni Piątkowskich Osiedli 2019/2020

Regulamin I Międzyszkolnego Konkursu
Królewscy Patroni Piątkowskich Osiedli
2019/2020

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8  w Poznaniu. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak
2. Celem konkursu jest:

  • popularyzowanie wiedzy o  mieście rodzinnym,
  • rozwijanie zainteresowania historią  Polski,
  • kształtowanie poczucia własnej tożsamości,
  • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i selekcji materiału oraz pracy w zespole,
  • zacieśnianie więzi z małą ojczyzną
Wpis

Regulamin Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wlkp

Edycja XII. Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
„Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej”

I. Organizator:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

II. Cele konkursu:

– popularyzacja wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
– ukazanie wkładu Wielkopolan w odzyskanie niepodległości
– rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją

III. Uczestnicy konkursu:

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI – VIII)
i szkół ponadpodstawowych

IV. Terminarz konkursu:

– etap szkolny – do dnia 17 grudnia 2019 r.
– etap wojewódzki – 21 marca 2020 r.

Wpis

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Poznaniu i Wielkopolsce “60 punktów na 6”

Sprawozdanie z finału

Sprawozdanie z finału
XIII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Poznaniu i Wielkopolsce
„60 punktów na 6 – Poznań w popkulturze”
25 luty 2020r.

Patronat honorowy wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Spotkanie finałowe zgromadziło 22 drużyny z 13 poznańskich szkół podstawowych. Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych: 4-6 i 7-8.
Spośród trzech zadań, które miały wykonać drużyny najtrudniejsze okazało się zadanie 3, wymagające sprawnego posługiwania się nożem! Należało obrać ze skórki „pyrę” a wygrywała ta drużyna, która miała najdłuższą obierkę. Za każde 5cm bieżących obierki przewidziano 1punkt.
Pozostałe zadania- napisanie opowiadania o poznańskich przygodach gwiazdy PYRKONU i wykonanie tematycznej pracy plastycznej nie sprawiły uczniom większych kłopotów.

error: