Kategoria: <span>Klasa 7</span>

Wpis

EXPO 1940

Na podsumowanie przerabianego materialu uczniowie kl.7 otrzymali zadanie przedstawienia osiągnięć polskiego Dwudziestolecia miedzywojennego.
Mieli wyobrazić sobie, że II wojna światowa nie wybuchła i w 1940 Polska przygotowuje się do światowej wystawy EXPO w Londynie.
Zostali pracownikami firmy reklamowej, której powierzono przygotowanie materiałów promujących osiągnięcia naszego kraju z lat 1918-1939.
Mieli swobodę wyboru pomysłu. Mogli też swobodnie wybrać, które osiągnięcia w swojej pracy pokażą.

Wpis

Skutki I wojny światowej

11 listopada 1918 roku we Francji w Compiègne podpisano zawieszenie broni kończące działania na frontach I wojny światowej.
“Wielka wojna” oznaczała całkowity rozpad dotychczasowego ładu światowego. Upadły stare mocarstwa, powstały nowe państwa, zmieniły się granice oraz stosunki społeczne i ekonomiczne.
Skutki polityczne
W wyniku I wojny światowej upadły trzy europejskie cesarstwa (Rosja, Niemcy, Austro-Węgry), a znaczenie zyskała Wielka Brytania, Francja i USA. Niemal całkowicie zmieniły się granice w Europie środkowej, południowej i wschodniej.

Wpis

Przemowa

"Podpisany 5 listopada 1916 r. manifest cesarzy Niemiec oraz Austro-Węgier, dał nadzieję Polakom na odzyskanie wolności. Jednak była to wolność pod pewnymi warunkami. Granice Królestwa Polskiego nie były jasno określone, a władza i armia nadal miały spoczywać w rękach zaborców."

Wpis

Organizacje niepodległościowe

Do tematu: "Organizacje niepodległościowe na początku XX wieku" uczniowie wszystkich klasy siódmych mieli wykonać prezentację pokazującą jakie organizacje niepodległościowe,gdzie założone, przez kogo i w jakim celu działały na ziemiach polskich pod zaborami. Zadanie , w różnym stopniu, wykonała większość uczniów. Prezentacje różniły się zawartością informacji. Byli tacy, którzy zgłębili treści Internetu, odpowiednio je zmodyfikowali i w ciekawy sposób zaprezentowali zdobytą wiedzę, ale byli też uczniowie, dla których nawet informacji z podręcznika było zbyt wiele, by je przetworzyć.

Wpis

Rewolucja w Królestwie Polskim 1905

Zadaniem uczniów klas siódmych było wykonanie notatki w formie tabeli, w której wiedzę z podręcznika, ewentualnie poszerzoną o wiedzę z e-podręcznika lub Internetu należało podzielić na przyczyny , przebieg i skutki rewolucji 1905-07 na ziemiach polskich. Wzorcowe zadania wykonali Szymon, Adam i Mateusz.

Wpis

Nowe ruchy polityczne na ziemiach polskich

Uczniowie klas siódmych mieli na podstawie tekstu podręcznika wykonać tabelę pt: Nowe ruchy polityczne na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku. Większość wykonała zadanie prawidłowo, obyło się bez poprawek. Gratuluję :). Poniżej zamieszczam zadanie wykonane przez Adama z 7c, które uznałam za najczytelniejsze.

error: