Kategoria: <span>wzorowe przykłady</span>

Home wzorowe przykłady
Wpis

Skutki I wojny światowej

11 listopada 1918 roku we Francji w Compiègne podpisano zawieszenie broni kończące działania na frontach I wojny światowej.
“Wielka wojna” oznaczała całkowity rozpad dotychczasowego ładu światowego. Upadły stare mocarstwa, powstały nowe państwa, zmieniły się granice oraz stosunki społeczne i ekonomiczne.
Skutki polityczne
W wyniku I wojny światowej upadły trzy europejskie cesarstwa (Rosja, Niemcy, Austro-Węgry), a znaczenie zyskała Wielka Brytania, Francja i USA. Niemal całkowicie zmieniły się granice w Europie środkowej, południowej i wschodniej.

Wpis

Przemowa

"Podpisany 5 listopada 1916 r. manifest cesarzy Niemiec oraz Austro-Węgier, dał nadzieję Polakom na odzyskanie wolności. Jednak była to wolność pod pewnymi warunkami. Granice Królestwa Polskiego nie były jasno określone, a władza i armia nadal miały spoczywać w rękach zaborców."

Wpis

Polska opozycja demokratyczna sprzed czasów Solidarności

Celem zadania było zapoznanie się z najsłynniejszymi nazwiskami polskiej opozycji demokratycznej sprzed czasów Solidarności oraz z organizacjami jakie wtedy, oczywiście nielegalnie , działały. Niektórzy z ówczesnych działaczy to dzisiejsi znani politycy.
Większość uczniów ograniczyła się do notatki w zeszycie , w klasycznym stylu,czyli obok nazwiska- krótki opis. Poniżej dwa przykłady zadania wykonanego inaczej- mapa myśli Ali i notatka ze zdjęciami, podkreślona kolorami- Adama.

Wpis

Organizacje niepodległościowe

Do tematu: "Organizacje niepodległościowe na początku XX wieku" uczniowie wszystkich klasy siódmych mieli wykonać prezentację pokazującą jakie organizacje niepodległościowe,gdzie założone, przez kogo i w jakim celu działały na ziemiach polskich pod zaborami. Zadanie , w różnym stopniu, wykonała większość uczniów. Prezentacje różniły się zawartością informacji. Byli tacy, którzy zgłębili treści Internetu, odpowiednio je zmodyfikowali i w ciekawy sposób zaprezentowali zdobytą wiedzę, ale byli też uczniowie, dla których nawet informacji z podręcznika było zbyt wiele, by je przetworzyć.

Wpis

Rewolucja w Królestwie Polskim 1905

Zadaniem uczniów klas siódmych było wykonanie notatki w formie tabeli, w której wiedzę z podręcznika, ewentualnie poszerzoną o wiedzę z e-podręcznika lub Internetu należało podzielić na przyczyny , przebieg i skutki rewolucji 1905-07 na ziemiach polskich. Wzorcowe zadania wykonali Szymon, Adam i Mateusz.

Wpis

Nowe ruchy polityczne na ziemiach polskich

Uczniowie klas siódmych mieli na podstawie tekstu podręcznika wykonać tabelę pt: Nowe ruchy polityczne na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku. Większość wykonała zadanie prawidłowo, obyło się bez poprawek. Gratuluję :). Poniżej zamieszczam zadanie wykonane przez Adama z 7c, które uznałam za najczytelniejsze.

Wpis

Jaki sposób komuniści starali się podporządkować społeczeństwo i zwalczyć przeciwników systemu

  • Zniszczenie polskiej kultury i tradycji np. zdjęto  orłu koronę (symbol niepodległości), komuniści chcieli zmienić także  polski hymn Mazurek Dąbrowskiego  na Międzynarodówkę, pieśń niemającą żadnego związku z Polską i śpiewaną przez komunistów w różnych krajach .
  • Zwalczaniem  „wrogów ludu ‘ zajmowało się głównie Ministerstwo  Bezpieczeństwa Publicznego  podlegało mu około 70tyś. funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa (UB) 
  • Zmieniano nazwy ulic miast, np.:. Katowice miały nazwę Stalinogród  swoje miasto miał też Bolesław Bierut były nim Śląskie Bierutowice
  • error: