Tag: <span>I wojna światowa</span>

Home I wojna światowa
Tydzień z Patronem
Wpis

Tydzień z Patronem

Stało się tradycją, że w październiku przypominamy sobie życie i zasługi patrona naszej szkoły, króla Stefana Batorego. Tydzień z Batorym trwał od 21 do 25 października. Każdy poziom klas miał inne zadanie, dostosowane do możliwości dzieci. Wykonane prace są eksponowane w klasach i na szkolnych korytarzach.

Wpis

Regulamin Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wlkp

Edycja XII. Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
„Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej”

I. Organizator:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

II. Cele konkursu:

– popularyzacja wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
– ukazanie wkładu Wielkopolan w odzyskanie niepodległości
– rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją

III. Uczestnicy konkursu:

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI – VIII)
i szkół ponadpodstawowych

IV. Terminarz konkursu:

– etap szkolny – do dnia 17 grudnia 2019 r.
– etap wojewódzki – 21 marca 2020 r.

Husaria Wiktoria Górniak
Wpis

Husaria Wiktoria Górniak

Chocim-1621r.
Szarża 600 husarzy rozbiła i spędziła z pola bitwy 10.000 żołnierzy armii tureckiej.
Na widok tego sułtan Osman II rozpłakał się z bezsilności.

Polacy w europejskiej Wiośnie Ludów
Wpis

Polacy w europejskiej Wiośnie Ludów

Podczas Wiosny Ludów w armiach rewolucyjnych walczyło wielu Polaków. Kierowali się hasłem “Za waszą i naszą wolność”. Wśród nich znaleźli się zarówno polscy oficerowie, którzy po upadku powstania listopadowego udali się na emigrację, jak i artyści. Wielu pełniło funkcje dowódcze w armiach rewolucyjnych.

error: