Tag: <span>kronika</span>

Home kronika
Wpis

Idea polityczna XIX wieku

Realizując aktualny materiał lekcji, uczniowie z klas siódmych mieli przygotować krótkie przemówienie w którym zaprezentowaliby wybraną przez siebie ideę polityczną XIX wieku. Wybierali z konserwatyzmu, liberalizmu, socjalizmu i komunizmu. Niektórzy wykazali się doskonalą erudycją. Oto najciekawsze prace: Wojtka z 7b, Oli z 7a i Oskara z 7a.

Wpis

Nowy Rok Szkolny 2020-2021

Drodzy uczniowie,

wróciliśmy wszyscy do tradycyjnego nauczania w murach szkolnych. Wszystkim Uczniom życzymy, by ten rok mimo wszystko, przebiegał spokojnie. Zdrowia, gotowości na nowe odkrycia i wielu sukcesów życzą nauczyciele historii sp20 Poznań

 

Nowy Rok Szkolny 2020/2021

Wpis

Rysnotki do historii

Uczniowie klasy integracyjnej mają bardzo utalentowanego plastycznie wychowawcę i nauczyciela wspomagającego, panią Martynę Wiecheć. W czasie lekcji on line stara się ona ułatwić swoim uczniom zrozumienie i zapamiętanie omawianych zagadnień "rysując" omawiany przez nauczyciela historii temat. Oto ostatnie prace .

Wpis

Organizacje niepodległościowe

Do tematu: "Organizacje niepodległościowe na początku XX wieku" uczniowie wszystkich klasy siódmych mieli wykonać prezentację pokazującą jakie organizacje niepodległościowe,gdzie założone, przez kogo i w jakim celu działały na ziemiach polskich pod zaborami. Zadanie , w różnym stopniu, wykonała większość uczniów. Prezentacje różniły się zawartością informacji. Byli tacy, którzy zgłębili treści Internetu, odpowiednio je zmodyfikowali i w ciekawy sposób zaprezentowali zdobytą wiedzę, ale byli też uczniowie, dla których nawet informacji z podręcznika było zbyt wiele, by je przetworzyć.

Wpis

Rewolucja w Królestwie Polskim 1905

Zadaniem uczniów klas siódmych było wykonanie notatki w formie tabeli, w której wiedzę z podręcznika, ewentualnie poszerzoną o wiedzę z e-podręcznika lub Internetu należało podzielić na przyczyny , przebieg i skutki rewolucji 1905-07 na ziemiach polskich. Wzorcowe zadania wykonali Szymon, Adam i Mateusz.

error: