Tag: <span>ziemia</span>

Home ziemia
Wpis

Skutki I wojny światowej

11 listopada 1918 roku we Francji w Compiègne podpisano zawieszenie broni kończące działania na frontach I wojny światowej.
“Wielka wojna” oznaczała całkowity rozpad dotychczasowego ładu światowego. Upadły stare mocarstwa, powstały nowe państwa, zmieniły się granice oraz stosunki społeczne i ekonomiczne.
Skutki polityczne
W wyniku I wojny światowej upadły trzy europejskie cesarstwa (Rosja, Niemcy, Austro-Węgry), a znaczenie zyskała Wielka Brytania, Francja i USA. Niemal całkowicie zmieniły się granice w Europie środkowej, południowej i wschodniej.

Wpis

Przemowa

"Podpisany 5 listopada 1916 r. manifest cesarzy Niemiec oraz Austro-Węgier, dał nadzieję Polakom na odzyskanie wolności. Jednak była to wolność pod pewnymi warunkami. Granice Królestwa Polskiego nie były jasno określone, a władza i armia nadal miały spoczywać w rękach zaborców."

Wpis

Polska opozycja demokratyczna sprzed czasów Solidarności

Celem zadania było zapoznanie się z najsłynniejszymi nazwiskami polskiej opozycji demokratycznej sprzed czasów Solidarności oraz z organizacjami jakie wtedy, oczywiście nielegalnie , działały. Niektórzy z ówczesnych działaczy to dzisiejsi znani politycy.
Większość uczniów ograniczyła się do notatki w zeszycie , w klasycznym stylu,czyli obok nazwiska- krótki opis. Poniżej dwa przykłady zadania wykonanego inaczej- mapa myśli Ali i notatka ze zdjęciami, podkreślona kolorami- Adama.

Wpis

Epoka rozbiorów Polski

Uczniowie klas szóstych co kończą właśnie omawianie epoki rozbiorów Polski. Ostatnie zadanie z lekcji z 6.04 polegało na uporządkowaniu przyczyn upadku państwa polskiego na wewnętrzne i zewnętrzne oraz na wykonaniu ćwiczenia z mapą, gdzie podane miasta należało przyporządkować do konkretnego rozbioru. Zadanie nie było trudne, można je było zrobić wyłącznie z podręcznikiem, przepisując informacje a można było poszperać np. w e-podręczniku.
Tak zrobił Tymek. Gratulacje.

Wpis

Mapa myśli o rycerzach

Uczniowie klas piątych, zapoznając się z historią średniowiecza, wykonali z pomocą mapy myśli notatki o dawnych rycerzach.Mieli opisać wyposażenie,etapy rycerskiej kariery,rycerskie zajęcia, cechy idealnego rycerza. Poniżej najciekawsze prace.

Wpis

Komiks o Marii Curie Skłodowskiej

Uczniowie klas czwartych otrzymali w czasie epidemii zadanie długoterminowe historyczno- plastyczne. Mieli w formie komiksu zaprezentować postać i dzieje wybitej polskiej uczonej, dwukrotnej laureatki nagrody Nobla, Marii Curie Skłodowskiej. Najciekawsze prace przedstawiamy na stronie.

Wpis

Powstanie Kościuszkowskie – Quiz

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że powstanie kościuszkowskie było jednym z największych powstań narodowościowych w dziejach państwa polskiego. Jego specyfika polegała między innymi na tym, że było ono pierwszym z trzech wielkich zrywów wolnościowych Polaków końca XVIII oraz XIX stulecia.

error: